พรหม อรูปพรหม

พรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ชั้น

รูปพรหม 16 ชั้น

ชั้นที่ 1 พรหมปาริสัชชาภูมิ

ชั้นที่ 2 พรหมปุโรหิตาภูมิ

ชั้นที่ 3 มหาพรหมาภูมิ

ชั้นที่ 4 ปริตรตาภาภูมิ

ชั้นที่ 5 อัปปมาณาภาภูมิ

ชั้นที่ 6 อาภัสราภูมิ

ชั้นที่ 7 ปริตตสุภาภูมิ

ชั้นที่ 8 อัปปมาณสุภาภูมิ

ชั้นที่ 9 สุภกิณหาภูมิ

ชั้นที่ 10 เวหัปผลาภูมิ

ชั้นที่ 11 อสัญญีสัตตาภูมิ

ชั้นที่ 12 อวิหาสุทธาวาสภูมิ

ชั้นที่ 13 อตัปปาสุทธาวาสภูมิ

ชั้นที่ 14 สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ

ชั้นที่ 15 สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ

ชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ

อรูปพรหม 4 ชั้น

ชั้นที่ 1 อากาสานัญจายตนภูมิ

ชั้นที่ 2 วิญญาณัญจายตนภูมิ

ชั้นที่ 3 อากิญจัญญายตนภูมิ

ชั้นที่ 4 เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: