รู้จัก นรก-สวรรค์

นรก-สวรรค์

05-พื้นแผนภูมิ ช่วงล่าง

สวรรค์ ประกอบด้วย

06-ชมพูทวีป

1. จาตุมหาราชิกา

2.ดาวดึงส์

3. ยามา

4. ดุสิตา

5.นิมมานรดี

6. ปรนิมมิตวสวัตตีนรก ประกอบด้วย

มหานรก อุสสทนรก ยมโลก

hell_locate

มหานรก

มหานรกขุมที่ 1 ชื่อ สัญชีวมหานรก ได้แก่ พวกที่ชอบทำกรรมปาณาติบาตเป็นส่วนมาก

มหานรกขุมที่ 2 กาฬสุตตมหานรก ได้แก่ พวกที่ชอบ ลักขโมย ลักทรัพย์

มหานรกขุมที่ 3 สังฆาฏมหานรก ได้แก่ พวกที่ชอบประพฤติผิดในกาม

มหานรกขุมที่ 4 โรรุวมหานรก ได้แก่ พวกที่ชอบ พูดโกหก พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ

มหานรกขุมที่ 5 มหาโรรุวมหานรก ได้แก่ พวกที่ชอบ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพสิ่งมึนเมา ยาเสพติดเป็นส่วนมาก

มหานรกขุมที่ 6 ตาปนมหานรก ได้แก่ พวกที่ชอบ เล่นการพนัน หรือเกี่ยวกับการพนันเป็นส่วนมาก

มหานรกขุมที่ 7 มหาตาปนมหานรก ได้แก่ พวกที่ชอบ เที่ยวกลางคืน มัวเมาในอบายมุข เป็นนักเลงอบายมุขเป็นส่วนมาก

มหานรกขุมที่ 8 อเวจีมหานรก ได้แก่ พวกที่ทำอนันตริยกรรม เช่น ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำสงฆ์ให้แตกกัน หรือทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต

อุสสทนรก (นรกขุมบริวาร)

เมื่อสัตว์นรกหมดกรรมจากมหานรก จะวิ่งทะลุผ่านมายังอุสสทนรก

ยมโลก

ขุมที่ 1 โลหกุมภีนรก

ขุมที่ 2 สิมพลีนรก

ขุมที่ 3 อสินขนรก

ขุมที่ 4 ตามโพทกนรก

ขุมที่ 5 อโยคุฬนรก

ขุมที่ 6 ปิสสกปัพพตนรก

ขุมที่ 7 ธุสนรก

ขุมที่ 8 สีตโลสิตนรก

ขุมที่ 9 สุนขนรก

ขุมที่ 10 ยันตปาสาณนรก

โลกันตนรก (นรกขุมพิเศษ) ได้แก่ พวกที่เป็นมิจฉาทิฎฐิดิ่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: